Αναζήτηση Καταχωρήσεις

Βρέθηκαν καταχωρήσεις 176.. Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 σε 80
100-08-031 - ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Ανώνυμος εταιρεία. Τίτλος μίας μετοχής. Αθήνα. 1 Ιανουαρίου 1926. Η τελική ...

€20
frattis-stock

1 προσφορά  

100-08-001 - ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ Τίτλος μίας ομολογίας. Μανδράκι 27 Δεκεμβρίου 1930. Η ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-002 - ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ.

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ. Ανώνυμος εται...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-003 - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Τίτλος 20 ομολογιών. Αθήνα. 24 Απριλίου 1972. Η τελική τιμή πώλησ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-004 - ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Τίτλος πέντε ομολογιών. Αθήνα. 24 Ιανουαρίου 1972. Η τε...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-005 - ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Τίτλος είκοσι ομολογιών. Αθήνα. 24 Ιανουαρίου 1972. Η τ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-011 - G.ZLATANO LIMITED

G.ZLATANO LIMITED Tίτλος δέκα μετοχών. 26 Σεπτεμβρίου 1906. Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύνεται με ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-078 - ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΦΙΛΜ

ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΦΙΛΜ Ανώνυμος εταιρεία. Τίτλος μίας μετοχής. Αθήνα. 25 Αυγουστου 1923. Η τελική τιμή πώ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-006 - ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Τίτλος μιας ομολογίας. Αθήνα. 24 Ιανουαρίου 1972. Η τελ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-007 - ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Τίτλος εκατό ομολογιών. Αθήνα. 24 Ιανουαρίου 1972. Η τε...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-008 - ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ.

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ. Ανώνυμος εται...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-009 - ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔ/ΜΟΙ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔ/ΜΟΙ Α.Ε. Τίτλος πέντε μετοχών. Αθήνα. 1 Μαϊου 1975. Η τελική τιμή πώληση...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-010 - ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΘΗΝΑ.

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΘΗΝΑ. Ανώνυμος εταιρεία. Τίτλος 25 μετοχών. Αθήνα. 15 Οκτωβρίου 19...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-012 - TABACS DE MACEDOINE ET D'ASIE MINEURE.

TABACS DE MACEDOINE ET D'ASIE MINEURE. Action de cent francs au portier. Paris. 1 Mars 1925. Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύνε...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-082 - ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πάγιον Δάνειον 4% εις χρυσόν. Athens, 6/18 May 1889. Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύνεται με προμήθ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-013 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΠΝΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΠΝΟΥ Τίτλος μίας μετοχής. Αθήνα. 1 Νοεμβρίου 1925 Η τελ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-014 - TABACS D'ORIENT & D' OUTRE-MER

TABACS D'ORIENT & D' OUTRE-MER Action de deux cents francs au porteur. Paris. 10 Janvier 1924. Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-015 - CONSEIL DE LA DETTE PUBLIQUE REPARTIE DE L' ANCIEN EMPIRE OTTOMAN

CONSEIL DE LA DETTE PUBLIQUE REPARTIE DE L' ANCIEN EMPIRE OTTOMAN Recepisse provisoire au portier. De l'emprunt ottoman 5% 1914. Paris. 1 Octobre 1933. Η τε...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-016 - SOCIETE ANONYME TURQUE MINES DE BALIA-KARAIDIN

SOCIETE ANONYME TURQUE MINES DE BALIA-KARAIDIN Auction au portier. Constantinople. 30 Janvier 1926. Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύν...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-017 - COMPAGNIE IMMOBILIERE. REGIE DE TERRAINS A SALONIQUE.

COMPAGNIE IMMOBILIERE. REGIE DE TERRAINS A SALONIQUE. Part beneficiaire au porteur. Paris. 15 Juin 1905. Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-018 - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανώνυμος εταιρεία. Τίτλος 5 μετοχων. Εγκριθείσα δια Βασ. Διατάγ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-019 - ΤΕΚΤΩΝ

ΤΕΚΤΩΝ Ανώνυμος οικοδομική εταιρία. Αθήνα. 24 Ιανουαρίου 1951. Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επι...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-020 - ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ. Τίτλος μιας ομολογίας. Αθήνα. 1 Δεκ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-021 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ΗΛΙΑΣ Α.ΜΕΤΑΞΑΣ & ΣΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ΗΛΙΑΣ Α.ΜΕΤΑΞΑΣ & ΣΙΑ Τίτλος πεντήκοντα μετ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-022 - ΝΕΑ ΣΚΕΨΗ

ΝΕΑ ΣΚΕΨΗ Ανώνυμος εταιρεία εκδοτικών και τυπογραφικών επιχειρήσεων. Προσωρινός τίτλος δύο ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-023 - ΝΕΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ

ΝΕΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ Μετοχική εφημερίς. εκδιδόμενη εν Ιωαννίνοις. Τίτλος 4000 μετοχών. Κενή. Η τ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-024 - ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (ΣΥΝ.Π.Ε.) ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΠΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (ΣΥΝ.Π.Ε.) ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΠΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. Αξία μετοχής δραχμαι 100. Αθήνα. 2...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-025 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΠΑΓΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΠΑΓΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Τίτλος μίας μετοχής. Αθήνα. Φεβρουάριος 1922. Η τελική ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-026 - ΓΕΩΡ. Α.ΗΣΑΪΑΣ

ΓΕΩΡ. Α.ΗΣΑΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑΣ-ΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΪΑΣ. Τίτλος 25 μετοχών. Αθήνα. 1 Αυγούσ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-027 - ΕΡΜΗΣ

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τίτλος δέκα μετοχών. Αθήνα. 1 Ιανουαρίου 1922. Η τελική τιμή...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-028 - ΑΓΓΛΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΑΓΓΛΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Τίτλος 25 μετοχών. Αθήνα. 19 Ιανουαρίου 1925. Η τελική ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-029 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΩΡΥΧΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΩΡΥΧΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ. Προσωρινός τίτλος πέντε μετοχών. Αθή...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-030 - ΚΟΜΝΗΝΟΣ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ Ανώνυμος εταιρεία εμπορίου δερμάτων. Προσωρινός τίτλος δέκα μετοχών. Πειραιάς. 1 Ιο...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-032 - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝ ΒΟΛΩ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝ ΒΟΛΩ. Ανώνυμος εταιρία. Τίτλος πέντε μετοχών. Βόλος. 1 Ιανουαρίου 1922. Η τε...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-033 - ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Μία ομολογογία εις στον κομιστή. Αθήνα. 11 Μαρτίου 1920. Η τελική τιμή π...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-034 - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Τίτλος μιας ομολογίας. Αθήνα. 29 Ιανουαρίου 1932. Η τελική τιμή πώλησ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-035 - ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ Ανώνυμος εταιρία. Τίτλος 25 μετοχών. Αθήνα. 31 Δεκεμβρίου 1924. Η ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-036 - COMPAGNIE DES TRAMWAYS ETD ECLAIRAGE ELECTRIQUES DE SALONIQUE.

COMPAGNIE DES TRAMWAYS ETD ECLAIRAGE ELECTRIQUES DE SALONIQUE. Action de 500 francs. Bruxelles. Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύνε...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-037 - ΛΑΡΙΣΑΪΚΗ ΛΕΣΧΗ

ΛΑΡΙΣΑΪΚΗ ΛΕΣΧΗ Ανώνυμος μετοχική εταιρία. Ονομαστικός τίτλος μίας μετοχής. Λάρισα. 15 Αυγούσ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-038 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Μία ανώνυμος ομολογία πεντακοσίων φράγκων. Αθήν...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-039 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ. Τίτλος 25 μετοχών. Αθήνα 1925. κενή. Η τελική ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-040 - STEREA

STEREA Societe anonyme Ottomane pour la fabrication & le Commerce de briques en Ciment. Tous materiaux de construction. Une action part de fondateur. Constantinople. 5/18...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-041 - ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Τίτλος πέντε ομολογιών. Αθήνα. 15 Μαρτίου 1939. Η τελικ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-042 - ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Τίτλος μιας ομολογίας. Αθήνα. 15 ΜΑΡΤΊΟΥ 1939. Η τελική ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-043 - ΘΕΡΜΙΣ

ΘΕΡΜΙΣ Ανώνυμος βιομηχανική εταιρία. Προσωρινός τίτλος πέντε μετοχών. Αθήνα. 1931. κενή. Η τελ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-044 - ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ 1962

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ 1962 Τίτλος εκατό ομολογιών. Αθήνα. 25 Σεπτεμβρίου 1964. Η τελική ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-045 - ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ 1962

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ 1962 Τίτλος πενήντα ομολογιών. Αθήνα. 25 Σεπτεμβρίου 1964. Η τελι...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-046 - ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ 1962

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ 1962 Τίτλος πέντε ομολογιών. Αθήνα. 25 Σεπτεμβρίου 1964. Η τελική ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-047 - ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ 1962

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ 1962 Τίτλος μίας ομολογίας. Αθήνα. 25 Σεπτεμβρίου 1964. Η τελική τ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-048 - Elogds packing warehouses limited

Elogds packing warehouses limited Δύο τίτλοι μετοχών. Μanchester 19 May 1920 και 16 May 1919. (2) Η τελική τιμή πώλησης λαχνο...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-049 - ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Τίτλος μίας ομολογίας. Έτος 1922. Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύν...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-050 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δέκα ομολογίες των 100 δραχμών. Αθήνα. 1 Οκτωβρίου 1929. Η τελική τιμή πώληση...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-051 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέντε ομολογίες των εκατό δραχμών. Αθήνα. 1 Οκτωβρίου 1929. Η τελική τιμή πώ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-052 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πενήντα ομολογίες των εκατό δραχμών. Αθήνα. 1 Οκτωβρίου 1929. Η τελική τιμή ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-053 - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Τίτλος μίας ομολογίας. Αθήνα. 15 Νοεμβρίου 1926. Η τελική τιμή πώλησ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-054 - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Τίτλος πέντε ομολογιών. Αθήνα. 15 Νοεμβρίου 1925. Η τελική τιμή πώλη...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-055 - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Τίτλος μίας ομολογίας. Αθήνα. 1 Οκτωβρίου 1929. Η τελική τιμή πώληση...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-056 - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Τίτλος μίας ομολογίας. Αθήνα. 1 Σεπτεμβρίου 1926. Η τελική τιμή πώλη...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-057 - ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ Τίτλος μίας μετοχής. Αθήνα 1 Δεκεμβρίου 1924. Η τελική τιμή πώλη...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-058 - COMPANIE MINIERE DU MASSUEIME

COMPANIE MINIERE DU MASSUEIME Action de cent francs au portier. Paris. 1 Septembre 1928. Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύνεται μ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-059 - ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Εθνικό Λαχειοφόρο δάνειο. Τίτλος δέκα ομολογιών. Έτος 1922. Η τελική τιμ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-060 - COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL INTEROCEANIQUE DE PANAMA

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL INTEROCEANIQUE DE PANAMA Titre provisoire au porteur negociable de une obligations liberee. Paris 26 Juin 1888. Η τελική τιμή π...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-061 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τίτλος μίας ομολογίας των 500 δραχμών. 1927. Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-062 - ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ Τίτλος 25 μετοχών. Αθήνα. 31 Δεκεμβρίου 1924. Η τελική τιμή πώλησ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-063 - ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ Τίτλος 10 μετοχών. Αθήνα. 31 Δεκεμβρίου 1924. Η τελική τιμή πώλησ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-064 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΥΡΩΤΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΥΡΩΤΑΣ Τίτλος 25 μετοχών. Πειραιάς. 2 Ιουλίου 1926. Η τελική τι...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-065 - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δάνειον κτηματικής πίστεως. Τίτλος μίας ομολογίας. Αθήνα. 1 Ιουνί...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-066 - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Λαχειοφόρο δάνειο κτηματικής πίστεως. Τίτλος δέκα ομολογιών. Αθή...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-067 - MAGYAR SZENT KORONA ORSZAGAINAK VOROS-KERESZT EGYLETE

MAGYAR SZENT KORONA ORSZAGAINAK VOROS-KERESZT EGYLETE Budapest 1882. Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύνεται με προμήθει...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-068 - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δάνειον κτηματικής πίστεως. Ομολογία δραχμών εκατό. Αθήνα. 1/14 Νοε...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-069 - ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΙΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ.

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΙΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ. Τίτλος μίας μετοχή...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-070 - ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΙΟΥ Ανώνυμος εταιρεία. Τίτλος μίας μετοχης. Εγκριθείσα. 15 Ιουλίου 1919. Κενή. Η τελική ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-071 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Τίτλος πενήντα μετοχών. Αθήνα 30 Οκτω...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-072 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Τίτλος εκατό μετοχών. Αθήνα 30 Οκτωβρ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-073 - THE NIPPON FIRE INSURANCE COMPANY LTD

THE NIPPON FIRE INSURANCE COMPANY LTD Αλλοδαπή ανώνυμος πυρασφαλιστική εταιρεία. Έδρα Τόκιο. Γενική διεύθυνσ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-074 - ΦΟΙΝΙΞ

ΦΟΙΝΙΞ Αμερικανική ασφαλιστική εταιρία εν Χαρτφορτ Κονν. Η.Π.Α. Ασφαλιστήριο κατά των κινδύν...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-075 - ΕΘΝΙΚΗ ΖΩΗ & ΚΑΛΗ ΠΙΣΤΙΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΖΩΗ & ΚΑΛΗ ΠΙΣΤΙΣ Ανώνυμος εταιρία γενικών ασφαλίσεων. Αθήνα 28 Ιουνίου 1940. Η τελική τι...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-083 - ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τίτλος είκοσι μετοχών. Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 1935. Η τελική τιμή πώλησης λαχνο...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-076 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ανώνυμος εταιρία. Τίτλος 25 μετοχών. Πειραιάς 2 Απριλ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-077 - Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Τίτλος πέντε μετοχών. Αθήνα. 1 Σεπτεμβρίου 1918. Η ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές