Αναζήτηση Καταχωρήσεις

Βρέθηκαν καταχωρήσεις 176.. Εμφάνιση αποτελεσμάτων 21 σε 40
100-08-018 - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανώνυμος εταιρεία. Τίτλος 5 μετοχων. Εγκριθείσα δια Βασ. Διατάγ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-019 - ΤΕΚΤΩΝ

ΤΕΚΤΩΝ Ανώνυμος οικοδομική εταιρία. Αθήνα. 24 Ιανουαρίου 1951. Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επι...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-020 - ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ. Τίτλος μιας ομολογίας. Αθήνα. 1 Δεκ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-021 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ΗΛΙΑΣ Α.ΜΕΤΑΞΑΣ & ΣΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ΗΛΙΑΣ Α.ΜΕΤΑΞΑΣ & ΣΙΑ Τίτλος πεντήκοντα μετ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-022 - ΝΕΑ ΣΚΕΨΗ

ΝΕΑ ΣΚΕΨΗ Ανώνυμος εταιρεία εκδοτικών και τυπογραφικών επιχειρήσεων. Προσωρινός τίτλος δύο ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-023 - ΝΕΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ

ΝΕΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ Μετοχική εφημερίς. εκδιδόμενη εν Ιωαννίνοις. Τίτλος 4000 μετοχών. Κενή. Η τ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-024 - ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (ΣΥΝ.Π.Ε.) ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΠΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (ΣΥΝ.Π.Ε.) ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΠΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. Αξία μετοχής δραχμαι 100. Αθήνα. 2...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-025 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΠΑΓΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΠΑΓΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Τίτλος μίας μετοχής. Αθήνα. Φεβρουάριος 1922. Η τελική ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-026 - ΓΕΩΡ. Α.ΗΣΑΪΑΣ

ΓΕΩΡ. Α.ΗΣΑΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑΣ-ΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΪΑΣ. Τίτλος 25 μετοχών. Αθήνα. 1 Αυγούσ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-027 - ΕΡΜΗΣ

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τίτλος δέκα μετοχών. Αθήνα. 1 Ιανουαρίου 1922. Η τελική τιμή...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-028 - ΑΓΓΛΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΑΓΓΛΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Τίτλος 25 μετοχών. Αθήνα. 19 Ιανουαρίου 1925. Η τελική ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-029 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΩΡΥΧΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΩΡΥΧΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ. Προσωρινός τίτλος πέντε μετοχών. Αθή...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-030 - ΚΟΜΝΗΝΟΣ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ Ανώνυμος εταιρεία εμπορίου δερμάτων. Προσωρινός τίτλος δέκα μετοχών. Πειραιάς. 1 Ιο...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-032 - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝ ΒΟΛΩ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝ ΒΟΛΩ. Ανώνυμος εταιρία. Τίτλος πέντε μετοχών. Βόλος. 1 Ιανουαρίου 1922. Η τε...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-033 - ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Μία ομολογογία εις στον κομιστή. Αθήνα. 11 Μαρτίου 1920. Η τελική τιμή π...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-034 - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Τίτλος μιας ομολογίας. Αθήνα. 29 Ιανουαρίου 1932. Η τελική τιμή πώλησ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-035 - ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ Ανώνυμος εταιρία. Τίτλος 25 μετοχών. Αθήνα. 31 Δεκεμβρίου 1924. Η ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-036 - COMPAGNIE DES TRAMWAYS ETD ECLAIRAGE ELECTRIQUES DE SALONIQUE.

COMPAGNIE DES TRAMWAYS ETD ECLAIRAGE ELECTRIQUES DE SALONIQUE. Action de 500 francs. Bruxelles. Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύνε...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-037 - ΛΑΡΙΣΑΪΚΗ ΛΕΣΧΗ

ΛΑΡΙΣΑΪΚΗ ΛΕΣΧΗ Ανώνυμος μετοχική εταιρία. Ονομαστικός τίτλος μίας μετοχής. Λάρισα. 15 Αυγούσ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-038 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Μία ανώνυμος ομολογία πεντακοσίων φράγκων. Αθήν...

€20
frattis-stock

0 προσφορές