Προμήθεια Λαχνών

Η τελική τιμή πώλησης λαχνού δημοπρασίας επιβαρύνεται με προμήθεια 15% επί της τιμής κατακύρωσης 24% ΦΠΑ επι προμηθείας.