Αναζήτηση Καταχωρήσεις

Βρέθηκαν καταχωρήσεις 694.. Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 σε 80
100-10-002 - BAUMANN NICOLAUS

CANDIAE URBIS a Turca CDDCXXXXVII (1647) obsessae delineatio / auctore Nicolao Baumanno Legato primario Legioninis Illmi. Principis in Salms et Munitore. Amstelodami 1704...

€350
frattisauctions

0 προσφορές  

100-10-016 - DELISLE G. (1675-1726)

GRAECIAE PARS MERIDIONALIS. Graeciae Antiquae Tabula Nova in qua locorum situs tum ad distantias itinerarias tum ad observationes Astronomicas. Επιχρωματισμέ...

€300
frattisauctions

0 προσφορές  

100-10-006 - LOTTER GEBRUDER

NEUE GRAENZKARTE zwischen OESTERREICH RUSSLAND und der TURKEY enthaltend alle Provintzen des jetzigen Kriegs und der darin merkwurdigsten Oerter zuleichter Erklaerimg der...

€250
frattisauctions

0 προσφορές  

100-10-003 - FREDERICK DE WIT

TURCICUM IMPERIUM. Μερικώς επιχρωματισμένος χαλκόγραφος χάρτης. Joannes Shuilier Sculp. Amsterdam (1680). Διαστάσεις 56 ...

€200
frattisauctions

0 προσφορές  

100-10-004 - VISSCHER NICOLAES I

EXACTISSIMA TABULA QUA TAM DANUBII FLUVII PARS INFERIOR. Ένας από τους τρεις χάρτες του χαρτογράφου που μαζί συμπληρών...

€200
frattisauctions

0 προσφορές  

100-10-013 - VISSCHER NICOLAUM

Exactissima totius ARCHIPELAGI nec non GRAECIAE TABULA in qua omnes subjacentes Regiones et Insulae distincte ostenduntur per NICOLAUM VISSCHER. Amstelo- Bat.m. Cum Privi...

€200
frattisauctions

0 προσφορές  

100-10-005 - BLAEU JOHANNES (1596-1673)

GRAECIA. Joh. et Corn. Blaeu exc. / Illustri & incomparab. viro CLAUDIO SALMASIO... colour copper engr. map by BLAEU J. & C. from "Theatrum Orbis..." 1640. Με...

€180
frattisauctions

0 προσφορές  

100-10-008 - LOPEZ D.T.

Regnorum Hispaniae et Portogalliae. Tabula generalis ad statum hodiernum in suas Provincias divisa per D.T.Lopez in nonnullis emendavit F.L. Gussefeld. Carte general d�...

€180
frattisauctions

0 προσφορές  

100-10-014 - BAUMANNO NICOLAO

Candiae urbis A Turca MDCXXXXVII [1647] obsessae de lineatio. Auctore Nicolao Baumanno. Legato primario Legionis Ill mi Principis in Salms et Munitore. Amsterdami Apud Pe...

€180
frattisauctions

0 προσφορές  

100-10-015 - HOMANNO J.B.

Fluviorum in Europa principis Danubii cum adiacentiibus regnis nec non totius Graciae et Archipelagi. Norimbergae. 1720. Χαλκόγραφος επιχρωματισμέ...

€150
frattisauctions

0 προσφορές  

661-10-039 - LIEBAUX HENRI

Carte de Thrace pour servir a lintellince de l' Histoire Romaine par Henri Liebaux Geographe. 1727. Tom 12 Pag. I. Χαλκόγραφος αναδιπλούμενο...

€100
frattisauctions

0 προσφορές  

100-10-026 -

General-karte der Europaischen Turkei und des Vladikats Montenegro entworfen und gezeichnet von F. Bandlke. 1850s. Ελλάδα-Μακεδονία-Βαλκάνια-Βόσ...

€80
frattisauctions

0 προσφορές  

661-10-030 - D' ANVILLE

Detroit des Dardanelles par le S. D' Anville. Mars MDCCLVI (1756). Χαλκόγραφος χάρτης επικολλημένος σε πασπαρτού. Διαστ...

€80
frattisauctions

0 προσφορές  

661-10-042 - LIEBAUX HENRI

Carte de la Macedoine pour servir a l' intelligence de l' Histoire Romaine. 1727. Χαλκόγραφος χάρτης. Αναδιπλούμενος. Διαστ...

€80
frattisauctions

0 προσφορές  

661-10-043 - LIEBAUX HENRI

Carte de l' Asie Mineure pour servir a l' intelligence de l' Histoire Romaine. 1730. XIV vol.1 p. Χαλκόγραφος αναδιπλούμενος χά...

€80
frattisauctions

0 προσφορές  

661-10-044 - DESISLE GUILLAUME

Carte de la Grande Grece pour servir a l' intelligence de l' Histoire Romaine. 1725. Tome 5 page 1. Χαλκόγραφος αναδιπλούμενος χάρτ...

€80
frattisauctions

0 προσφορές  

661-10-045 - LIEBAUX HENRI

Carte du Peloponnese pour servir a l' intelligence de l' Histoire Romaine. 1727. Tom 10 Pag. I. Χαλκόγραφος αναδιπλούμενος χάρτης...

€80
frattisauctions

0 προσφορές  

371-02-1229 - ΖΗΤΩ Η 21η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967

Λάβαρο υφασμάτινο μεγάλων διαστάσεων. Διαστάσεις 280 x 50 εκ.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβα...

€80
frattisauctions

0 προσφορές  

100-10-007 - KIEPERT HENRICO (1818-1899)

GRAECIA cum insulis et oris maris Aegaei εκδ. Dietrich Reimer. Berlin 1903. Επιχρωματισμένη λιθογραφία. Διαστάσεις 44 x 34 εκ. Σ...

€70
frattisauctions

0 προσφορές  

661-10-034 - BELLIN JACQUES NICOLAS

Le pais Syrtique. Tom.XII σελ. 426. Χαλκόγραφος χάρτης. 1760. Διαστάσεις 30.5 x 20.5 εκ.Η τελική τιμή πώλησης λαχνο...

€60
frattisauctions

0 προσφορές  

100-10-072 - DIERCKE C. GAEBLER E.

DIERCKE SCHUL-ATLAS für Höhere Lehranstalten. Bearbeitet und Herausgegeben. Zweiunddreissigste Auflage. Revision von 1895 152 Haupt - Und 149 Nebenkarten. Braunschweig....

€60
frattisauctions

0 προσφορές  

100-10-001 - CORONELLI V. M.

ISOLA DI STANCHIO O LANGO. 1698. Χαλκόγραφος χάρτης της Κω εντός κειμένου. Διαστάσεις 165 x 13 εκ. [Zacharakis 1133/694]. ...

€50
frattisauctions

0 προσφορές  

100-10-012 - MERIAN HEIRS

PASSAVA / MISITRA. 1691. Χαλκόγραφος χάρτης. Στο πάνω μέρος το Κάστρο του Πασσαβά στο κάτω ο Μυστράς. Δια...

€50
frattisauctions

0 προσφορές  

100-10-029 -

Mediterranean Cost of Lebanon. Markhab to Sour. Surveyed by Thos. A.Hull Fred.Skead F.B. Christian Masters F.J.Gray 2nd Master under the direction of Comm. A.L. Mansell R...

€50
frattisauctions

0 προσφορές  

661-10-035 -

Plan de l' ancienne ville D' Athenes. Capitale de L' Attique. Vol. 15 p.32. Χαλκόγραφος χάρτης. Διαστάσεις 30 x 20 εκ.Η τε...

€50
frattisauctions

0 προσφορές  

100-02-0932 - Η ΝΕΟΛΑΙΑ

Επίσημος Όργανον της Εθνικής Οργανώσεως Νεολαίας της Ελλάς. Δεκαεννέα (19) φύλλα μαζί: Έτος Α�...

€50
frattisauctions

0 προσφορές  

100-02-1003 - JOHNSON M. THOMAS

GERMAN SWORDS OF WORLD WAR II. A Photographic Reference/. Volume One: Army. [Μαζί] Volume Two: Luftwaffe * Kriegsmarine * SA * SS. [Μαζί] Volume Three: DLV Diplo...

€50
frattisauctions

0 προσφορές  

100-02-1004 - BEAVER D. MICHAEL

UNIFORMS OF THE WAFFEN SS. 1. Black Service Uniform * LAH Guard Uniform * SS Earth-Grey Service Uniform * Model 1936 Field Service Uniform * 1939-1940 * 1941. [Μαζί]...

€50
frattisauctions

0 προσφορές  

371-02-1228 - ΕΛΛΑΣ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Μπρούτζινη ανάγλυφη πινακίδα. Διαστάσεις 26 x 29 x 4 εκ.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύνετα...

€50
frattisauctions

0 προσφορές  

020-02-0570 - Ε.Σ.Α.Σ

Προκήρυξη του Εθνικού Συνδέσμου Ανωτατων Σχολών. Μονόφυλλο.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επι...

€45
frattisauctions

0 προσφορές  

100-10-010 - CELLARIUS CRISTOPH (1638-1707)

Macedonia Thessalia Epirus. Tab XI. Χαλκόγραφος χάρτης. Χαράκτης R.W. Διαστάσεις 31 x 21 εκ. Σε κορνίζα.Η τελική τι...

€40
frattisauctions

0 προσφορές  

100-10-011 - BARBIE DU BOCAGE (1760-1825)

ΠΙΝΑΞ ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΙΝΟΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΟΙΚΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΣΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ ΟΣΟΝ ...

€40
frattisauctions

0 προσφορές  

100-10-018 - KIEPERT HENRICO

Imperia Persarum et Macedonum. Atlas antiquus Tab. II. Berlin D. Reimen. 1885. Επιχρωματισμένος χάρτης. Διαστάσεις 44 x 34 εκ.Η τελ...

€40
frattisauctions

0 προσφορές  

100-10-019 - KIEPERT HENRICO

Orbis Terrarum altero p.Chr. Saeculo antiquis notus. Atlas Antiquus Tab I. Berlin D. Reimer. 1885. Επιχρωματισμένος χάρτης. Διαστάσεις 43....

€40
frattisauctions

0 προσφορές  

100-10-020 - KIEPERT HENRICO

Italiae pars media. Atlas Antiquus Tab. VIII. Berlin. D. Reimer. 1885. Επιχρωματισμένος χάρτης. Διαστάσεις 44 x 34 εκ.Η τελική τ...

€40
frattisauctions

0 προσφορές  

100-10-022 - ARROWSMITH Α.

Graecia Meridionalis. Sive eua Peninsula quae Corinthiaco Sinu Medio et Aegaeo Mari et Saronico Sinu alluitur cum regionibus proxime αdjacentibus. 1828. Επιχρωμα...

€40
frattisauctions

0 προσφορές  

100-10-023 - HOUZE A.

La Grece et les cotes de l' Asie Mineure depuis la revolte des loniens jusqu a la fin de la guerre du Peloponese. 1884. Atlas historique et geographique de la Grece....

€40
frattisauctions

0 προσφορές  

100-10-024 - MEYER JOSEPH

Griechenland die Ionischen und Inseln und Candia. Hildburghausen 1847. Χαλκόγραφος χάρτης μερικώς επιχρωματισμένος. Διαστάσ...

€40
frattisauctions

0 προσφορές  

661-10-031 -

Constantinople. Dessine heliograve par le Service geographique de l' armee. 1914. Διαστάσεις 55.5 x 38.8 εκ.Η τελική τιμή πώλησης λα...

€40
frattisauctions

0 προσφορές  

661-10-032 - VIVIEN LUD.

Aegyptus antiqua ad Tempora Romana. Νο. 48. MDCCCXXXIV (1834). Χαλκόγραφος επιχρωματισμένος χάρτης. Διαστάσεις 30.5 x 43.5 ε...

€40
frattisauctions

0 προσφορές  

661-10-033 - CHARTIER A.T.

Turquie D' Asie et les provinces du Caucase. 29. Χαλκόγραφος επιχρωματισμένος χάρτης. 1860. Διαστάσεις 38 x 27.5 εκ.Η ...

€40
frattisauctions

0 προσφορές  

661-10-036 - MALTE BRUN

Asie mineure ancienne. Geographic ancienne. Pl. 9. Χαλκόγραφος μερικώς επιχρωματισμένος χάρτης. 1831. Διαστάσεις 30.5 x ...

€40
frattisauctions

0 προσφορές  

661-10-037 - ROBERT S. GEORGE

Carte de la Syrie. Pour servir de Supplement a la Carte de la terre de Chanaan et a celle de la terre Sainte. 1748. Tome III Partie I Pl. III Page 184. Χαλκόγραφ...

€40
frattisauctions

0 προσφορές  

661-10-038 -

Empire d' Alexandre. Geographie ancienne. Pl. 5. 1837. Χαλκόγραφος μερικώς επιχρωματισμένος χάρτης. Διαστάσεις 32.5...

€40
frattisauctions

0 προσφορές  

661-10-040 - ANDRINOPLE

1360-1918. Στα γαλλικά και στα αραβικά. Αναδιπλούμενος χάρτης. Διαστάσεις 49 x 40 εκ.Η τελική τιμή πώ...

€40
frattisauctions

0 προσφορές  

661-10-041 - ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΑ

Plan du detroit des Dardanelles autrefois Hellespont. XIII. Grave par Et.Collin. 1802. Χαλκόγραφος χάρτης. Διαστάσεις 28 x 19.5 εκ.Η τελ...

€40
frattisauctions

0 προσφορές  

661-10-046 - KIEPERT HENRY

Specialkarte vom Westlichen Kleinasien. Provinzen des Osmanischen Reiches. Berlin 1892. Στα γερμανικά και στα αγγλικά. Επικολλημένος...

€40
frattisauctions

0 προσφορές  

661-10-047 -

ΛΑΡΙΣΑ 40-40. Στρατιωτικός χάρτης της Λάρισας. 1909. Αναδιπλούμενος. Διαστάσεις 44.5 x 56 εκ. Φθορές.Η ...

€40
frattisauctions

0 προσφορές  

661-10-048 -

GOLFE DE SALONIQUE. Καλαμαριά. Θεσσαλονίκη. Armee d' Orient. Service topographique. Novembre 1917. Aναδιπλούμενος. Διαστάσε...

€40
frattisauctions

0 προσφορές  

661-10-049 -

ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ. Peninsule des Balkans. Atlas de geographie moderne. Publie par la Librairie Hachette. Imp. Par Erhard Fres. Μερικώς επι...

€40
frattisauctions

0 προσφορές  

661-10-050 -

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ. Drawn and reproduced by 8th Field Surney Coy R.E. 11.8.20 No. 12. Αναδιπλούμενος χάρτης. Διαστάσεις 51 ...

€40
frattisauctions

0 προσφορές  

661-10-051 -

ASOS (ATHOS) K.u.k. militar geographisches Institut. Στρατιωτικός τοπογραφικός χάρτης της χερσονήσου του Άθω του 1909....

€40
frattisauctions

0 προσφορές  

661-10-052 -

MONASTIR. K.u.k. militar geographisches Institut. Στρατιωτικός τοπογραφικός χάρτης της περιοχής του Μοναστηρίου τ...

€40
frattisauctions

0 προσφορές  

100-10-064 -

HELLAS sive GRAECIAE PROPRIA THESSALIA et EPIRUS antequam Romanae ditionis fuerunt cura et studio D. Macpherson. GEOGRAPHIAE ANTIQUAE TAB. V. London Published as the Act ...

€40
frattisauctions

0 προσφορές  

100-10-069 -

SKOPELOS GROUP. Archipelago. Surveyed by Captains Graves and Brock. Volage and Bonetta 1847. Skiatho by Com. LK. S. Dawson. Λιθόγραφος αναδιπλούμεν...

€40
frattisauctions

0 προσφορές  

100-02-0838 - ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ Β. ΣΠ.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (1936-1975). Τόμος Πρώτος (1936-1944) Εκδοτικός Οργανισμός Πάπυρ...

€40
frattisauctions

0 προσφορές  

020-02-0595 - ΛΟΥΤΡΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ

Αρχείο εγγράφων με καταστροφές λόγω της κατοχής . 1940-1950.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύν...

€35
frattisauctions

0 προσφορές  

100-10-009 - DELAMARCHE

CARTE DE L'EGYPTE ANCIENNE par Delamarche 1858. Χαλκόγραφος χάρτης. Διαστάσεις 42 x 32 εκ. Σε κορνίζα.Η τελική τιμή ...

€35
frattisauctions

0 προσφορές  

020-02-0532 - ΕΠΙΤΑΞΕΙΣ ΟΙΚΙΩΝ

Θεοδ. Σταμελάτου στις οδούς Νίκης (Αθήνα) και Ναϊάδων (Παλαιό Φάληρο).Αρχείο με έγγραφα που αφ...

€35
frattisauctions

0 προσφορές  

020-02-0533 - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Απόρρητα έγγραφα καθώς και η Σύμβαση του Λάτση με τη χούντα. Σύνολο έξι έγγραφα. (1972)Η τελική τ...

€35
frattisauctions

0 προσφορές  

020-02-0551 - ΠΙΝΑΚΑΣ

Με ονόματα και διευθύνσεις Ελλήνων στρατιωτών που επιθυμούν να επιστρέψουν στην Κρήτη μέσω ...

€35
frattisauctions

0 προσφορές  

020-02-0558 - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Πολιτικού πρόσφυγα στην Ουγγαρία με τον αδελφό του στις φυλακές Χαλκίδας. (23)Η τελική τιμή πώ...

€35
frattisauctions

0 προσφορές  

020-02-0585 - ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ

Εργοστάσιο επεξεργασίας ξηρών καρπών. Αρχείο εγγράφων υπεράσπισης για τις κατηγορίες οικον...

€35
frattisauctions

0 προσφορές  

012-02-1178 -

ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΩ. Copie Evans Athens. Διαστάσεις 85 χ 65 εκ. Φωτογραφία με αφιέρωση.Η τελική τιμή πώλησης λαχν...

€35
frattisauctions

0 προσφορές  

100-10-021 -

Carte de la Moree et de de l' Archipel. Διαστάσεις 28 x 21 εκ.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύνεται με προμ...

€30
frattisauctions

0 προσφορές  

100-10-027 - ΦΩΚΑΣ ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΠΑΝ. ΣΠ.

Το βασίλειο της Ελλάδος την 25η Μαρτίου 1921. Η ελληνική αυτοκρατορία κατά τον θάνατο του Βασίλε...

€30
frattisauctions

0 προσφορές  

020-02-0553 - ΔΙΑΦΥΓΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Έγγραφα ιδιοκτήτη πλοίου ο οποίος εφοδίαζε με καύσιμα τα σκάφη διαφυγής των εθνικών οργανώσ...

€30
frattisauctions

0 προσφορές  

020-02-0563 - ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΩΝ

Χειρόγραφες επιστολές κρατουμένων. (13)Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύνεται με προμήθει...

€30
frattisauctions

0 προσφορές  

020-02-0571 - ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

Αποκαλύψεις ανωτέρου αξιωματικού προς τον Νικο Ζαχαριάδη. Μονόφυλλο.Η τελική τιμή πώλησης λ...

€30
frattisauctions

0 προσφορές  

020-02-0576 - ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ

Της Κ.Ε. Του Ε.Λ.Α.Σ προς το λαό.Αθήνα 5 Ιανουαρίου 1945. Μονόφυλλο.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επ...

€30
frattisauctions

0 προσφορές  

020-02-0584 - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Διαμαρτυριαι εκθέσεις και υπομνήματα περί των βουλγαροκρατούμενων ελληνικών επαρχιών. Ιούν...

€30
frattisauctions

0 προσφορές  

020-02-0587 - ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μελέτη που αφορά την υφισταμένη σήμερα ιατρική ερευνητική κατάσταση και προτάσεις επί της ο...

€30
frattisauctions

0 προσφορές  

100-02-0678 -

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΙ. Historical Collections. Financial Facts of the World War II. Οικονομικά Γεγονόταν του Δευτέρου Παγκ...

€30
frattisauctions

0 προσφορές  

100-02-0931 -

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ. Ανεξάρτητος Καθημερινή Πανηπειρωτική Εφημερίς. Εκδόται: Ι. Κόκκινος & Σία. Διε...

€30
frattisauctions

0 προσφορές  

100-02-0988 -

ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ. Το Εκλογικό Πραξικόπημα της 31 Μάρτη 1946. Αθήνα Μάης 1946. Πολιτικός Συνασπισμός τω...

€30
frattisauctions

0 προσφορές  

100-02-0999 - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Δεκαπενθήμερη Πολιτική Έκδοση. Χρόνος Α' - Αριθμός 1 (8.2.1945) 2 3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 (Νοέμβρ...

€30
frattisauctions

0 προσφορές  

100-02-1077 - DIE WOCHE

Τρεις τόμοι με δεμένα τεύχη του περιοδικού. Τόμος 1: Nummer 36 - Berlin 4 September 1935 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47- Berlin 20...

€30
frattisauctions

0 προσφορές  

019-02-1179 -

GRECE 1940-1944. Guerre Occupation Resistance Liberation. 4o σ. χ.α. Κείμενα στα γαλλικά. Αρχικά εξώφυλλα.Η τελική τιμή πώ...

€30
frattisauctions

0 προσφορές  

026-02-1200 -

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ. Σειρά εκδόσεων περί Εκπαιδεύσεως (Τεύχος Γ')...

€30
frattisauctions

0 προσφορές  

020-02-0531 - ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΙΔΙΟΥ

Αρχείο με έγγραφα του Δημάρχου Π. Οικονομόπουλου. Με σφραγίδες και υπογραφές. Σύνολο 20 έγγραφ...

€25
frattisauctions

0 προσφορές