Τροφοδοσίες RSS

Οι ακόλουθες τροφοδοσίες RSS είναι διαθέσιμες αυτήν τη στιγμή:

Home Page Featured
https://auctions.frattisauctions.com/rss/feed/homepage
Recently Listed
https://auctions.frattisauctions.com/rss/feed/recent
Ending Soon
https://auctions.frattisauctions.com/rss/feed/ending
Popular Listings
https://auctions.frattisauctions.com/rss/feed/popular