Λίστα επιθυμιών

Οι καταχωρήσεις 69 που βρέθηκαν στη λίστα επιθυμιών σας. Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 σε 20
092 - Κωνσταντίνος Α΄

Η Α.Β.Υ. ο Διάδοχος. Καρτ ποστάλ.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύνεται με προμήθεια 15% επί ...

€10
frattisauctions

0 προσφορές  

191 - Κωνσταντίνος Β'

ΑΝΑΚΤΟΡΟΝ ΔΙΑΔΟΧΟΥ. PALAIS DU PRINCE ROYAL. ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΡΙΟΝ Α.Β.Υ. ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ. Επτά καρνέ σημειώσεων κεν...

€15
frattisauctions

0 προσφορές  

032 - Γεώργιος Α'

Εφημερίς επί τη εικοσιπενταετηρίδι της βασιλείας Γεωργίου Α'. Πανηγυρικόν φύλλον εις το σ...

€10
frattisauctions

0 προσφορές  

059 - Κωνσταντίνος Α'

Βασιλιάς Κωνσταντίνος. post card (κενή). Διαστάσεις 14 x 8.9 εκ.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύν...

€15
frattisauctions

0 προσφορές  

122 - Κωνσταντίνος Β'. Άννα-Μαρία

Οι Α.Α. Μ.Μ. Οι Βασιλείς Κωνσταντίνος Και Άννα-Μαρία. "Delta - Εμμ. Διακάκης & Υιός" Αθήναι. 873. ...

€10
frattisauctions

0 προσφορές  

061 - Κωνσταντίνος Α'

Η Α.Μ. ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος ΙΒ'. 672. Τυπολιθ. Αδελ. Γ. Ασπιώτη. Κέρκυρα. Καρτ ποστάλ.Η τελικ...

€10
frattisauctions

0 προσφορές  

069 - Κωνσταντίνος Α'

Ο Βασιλεύς της Ελλάδας Κωνσταντίνος στο Βαλκανικό μέτωπο 1912-13. Maison Labarbera - Athenes. Καρτ ποστάλ. Η ...

€10
frattisauctions

0 προσφορές  

022 - Βασίλισσα Σοφία

Με την πριγκίπισσα Αικατερίνη. Καρτ ποστάλ.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύνεται με προμ...

€10
frattisauctions

0 προσφορές  

073 - Κωνσταντίνος Α'

Φωτοκάρτα με τον βασιλιά Κωνσταντίνο στους Βαλκανικούς Πολέμους.Η τελική τιμή πώλησης λαχνο...

€10
frattisauctions

0 προσφορές  

017 - Βασιλιάς Παύλος

Επιθεωρεί αναπήρους άνδρας Χωροφυλακής. Αθήναι 1949. Καρτ ποστάλ.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού ...

€10
frattisauctions

0 προσφορές  

072 - Κωνσταντίνος Α'

Στα σκαλιά της βουλής. Φωτογραφία. Διαστάσεις 11.5 x 15 εκ. (φθορές)Η τελική τιμή πώλησης λαχνού ε...

€10
frattisauctions

0 προσφορές  

089 - Κωνσταντίνος Α'.

Φωτογραφία του βασιλιά με πολιτικά πάνω σε άλογο. Διαστάσεις 12 x 16 εκ.Η τελική τιμή πώλησης λα...

€20
frattisauctions

0 προσφορές  

112 - Κωνσταντίνος Β'

Ο Κωνσταντίνος με επίσημη στρατιωτική στολή. Αναπαραγωγή φωτογραφίας σε αφίσα. Διαστάσεις 29 ...

€10
frattisauctions

0 προσφορές  

057 - Κωνσταντίνος Α'

H A.M. Ο Βασιλεύς. Amag 520/2. Καρτ ποστάλ. Επιφανειακές φθορές περιμετρικά.Η τελική τιμή πώλησης λαχ...

€10
frattisauctions

0 προσφορές  

007 - Άννα-Μαρία

Βασίλισσα των Ελλήνων. χάρτινη αφίσα. Εκτύπωσις: Λιθ. Β. Παπαχρυσάνθου. φωτογραφία Δ. Πατρίδης...

€15
frattisauctions

0 προσφορές  

129 - Κωνσταντίνος Β'. Άννα-Μαρία

Φωτογραφία του Βασιλικού ζεύγους της Ελλάδας στο Εθνικό Θέατρο. Αριστερά ο Δημήτρης Χόρν. Κ. ...

€15
frattisauctions

0 προσφορές  

053 - Η Βασιλική Οικογένεια της Ελλάδος

2 φωτογραφίες με την Βασιλική οικογένεια της Ελλάδας και τις μικρές Πριγκίπισες Ελλάδας και ...

€15
frattisauctions

0 προσφορές  

141 - Όλγα

Επίσκεψη σε ολλανδικό νοσοκομείο. Φωτογραφία. Διαστάσεις 6 x 11 εκ.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού...

€10
frattisauctions

0 προσφορές  

193 - Σοφία

Ευχαριστήρια επιστολή εκ μέρους της βασίλισσας για δωρεάν 4000δρχ. υπέρ των στρατιωτών μας. Αν...

€10
frattisauctions

1 προσφορά  

052 - Ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή

Η Ε.Β.Χ. από της συστάσεως της μέχρι σήμερον. 1833 - 1955. Καρτ ποστάλ.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού ε...

€10
frattisauctions

0 προσφορές