Αναζήτηση Καταχωρήσεις

Βρέθηκαν καταχωρήσεις 523.. Εμφάνιση αποτελεσμάτων 41 σε 60
661-59-709 - BEHAEDDIN R.

66. - Canea gate (Candia)Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύνεται με προμήθεια 15% επί της τιμής κατακύρ...

€10
frattis-cards

0 προσφορές  

661-59-065 - ILIEFF. A.

ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ. Souvenir d'Andrinople. Carte Militaire.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύνεται με προμήθε...

€10
frattis-cards

0 προσφορές  

661-59-703 - BEHAEDDIN R.

196. British Camp (3nd K. Royal Rifles). - KANDIA. Crete. Ταχυδρομημένη.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύνεται με π...

€10
frattis-cards

0 προσφορές  

661-59-066 - ILIEFF. A.

ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ. Souvenir d'Andrinople. Carte Militaire.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύνεται με προμήθε...

€10
frattis-cards

0 προσφορές  

661-59-694 - BEHAEDDIN R.

196. - British Camp (3nd K. Royal Rifles). - KANDIA. Crete.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύνεται με προμήθεια 15% επ...

€10
frattis-cards

0 προσφορές  

661-59-077 - ZACHARIOU & KOURY

Souvenir de Smyrne. Mosquee d'Isabeck a Ephese. (76)Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύνεται με προμήθεια 15% επί ...

€10
frattis-cards

0 προσφορές  

661-59-685 - DOURAS N.

Souvenir de Crete. Χανιά - Ιταλικός Στρατών. La Canee - Caserne Italienne. No. 14(59444). Ταχυδρομημένη (1912).Η τελική τιμή ...

€10
frattis-cards

0 προσφορές  

661-59-088 - Σμύρνη

ʼποψη της πόλης της Σμύρνης μετά την φωτιά. Φωτοκάρτα.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύνε...

€10
frattis-cards

0 προσφορές  

661-59-704 - DOURAS N.

Souvenir de Cr?te. Χανιά - Γάλλοι στρατιώται απέναντι της Κρητικής Τραπέζης. La Can?e - Soldats francais devant la Banque ...

€10
frattis-cards

0 προσφορές  

661-59-095 - Σμύρνη

ʼποψη της πόλης της Σμύρνης. Διακρίνονται καταστροφές. Φωτοκάρτα.Η τελική τιμή πώλησης λαχνο...

€10
frattis-cards

0 προσφορές  

661-59-729 - ΑΛΙΚΙΩΤΗΣ Ν.

Defilement des Troupes anglaises. Παρέλασις Αγγλικών Στρατευμάτων. Νο. 248. 3998.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επ...

€10
frattis-cards

0 προσφορές  

661-59-096 - Σμύρνη

ʼποψη της πόλης της Σμύρνης λίγο πριν την καταστροφή. Φωτοκάρτα.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού ...

€10
frattis-cards

0 προσφορές  

661-59-719 - ΑΛΙΚΙΩΤΗΣ Ν.

Distribution des decorations aux Anglais de Candie (en Crete). Διανομή παρασήμων εις τους εν Ηρακλείω διαμένοντες Άγγλου...

€10
frattis-cards

0 προσφορές  

661-59-098 - Σμύρνη

ʼποψη της πόλης της Σμύρνης. Φωτοκάρτα.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύνεται με προμήθει...

€10
frattis-cards

0 προσφορές  

661-59-721 - ΑΛΙΚΙΩΤΗΣ Ν.

Defilement des Troupes anglaises. Παρέλασις Αγγλικών Στρατευμάτων. Νο. 250. 4000Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επι...

€10
frattis-cards

0 προσφορές  

661-59-117 - LAPINA

1079. Ο ευρωπαϊκός πόλεμος εν Μακεδονία. - Μία σερβική κατασκήνωσις. Ταχυδρομημένη.Η τελική τιμ...

€10
frattis-cards

0 προσφορές  

661-59-722 - ΑΛΙΚΙΩΤΗΣ Ν.

ΑΓΓΛΟΙ ΕΝ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩ ΧΟΥΔΕΤΣΗ. Νο. 154Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύνεται με προμήθεια 15% ...

€10
frattis-cards

0 προσφορές  

661-59-119 - LAPINA

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1915-1917. Πυροβολαρχία μυδραλλιοβόλων ρωσσικών αναχωρούσα δια τα χαρακώ...

€10
frattis-cards

0 προσφορές  

661-59-723 - ΑΛΙΚΙΩΤΗΣ Ν.

Defilement des Troupes anglaises. Παρέλασις Αγγλικών Στρατευμάτων. Νο. 252. 4002Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επι...

€10
frattis-cards

0 προσφορές  

661-59-131 - ΑΛΕΠΑΝΤΟΣ & ΚΟΤΣΙΦΑΣ

ΧΙΙΙ Μεραρχία. ΧΙΙΙ Division.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύνεται με προμήθεια 15% επί της τι...

€10
frattis-cards

0 προσφορές