Αναζήτηση Καταχωρήσεις

Βρέθηκαν καταχωρήσεις 521.. Εμφάνιση αποτελεσμάτων 61 σε 80
661-59-155 - ΑΛΕΠΑΝΤΟΣ & ΚΟΤΣΙΦΑΣ

Κατασκευή προχείρου γέφυρας επί του Σαγγαρίου. Construction hative d'un pont sur le fleuve Sangarios.Η τελική τιμή...

€10
frattis-photo

0 προσφορές  

661-59-156 - ΑΛΕΠΑΝΤΟΣ & ΚΟΤΣΙΦΑΣ

Γέφυρα επί του Καρά - Σου εις Νταμλάρ. Pont sur Kara - Sou a Damlar.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύνετ...

€10
frattis-photo

0 προσφορές  

661-59-157 - ΑΛΕΠΑΝΤΟΣ & ΚΟΤΣΙΦΑΣ

Μετά την πορείαν γενική καθαριότης. Apres la marche proprete generale.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύν...

€10
frattis-photo

0 προσφορές  

661-59-159 - ΑΛΕΠΑΝΤΟΣ & ΚΟΤΣΙΦΑΣ

Κατασκευή οδού. Construction d'un chemin.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύνεται με προμήθεια 15% επ...

€10
frattis-photo

0 προσφορές  

661-59-160 - ΑΛΕΠΑΝΤΟΣ & ΚΟΤΣΙΦΑΣ

Φρούρησις γεφυρας. Garde d'un port.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύνεται με προμήθεια 15% επί ...

€10
frattis-photo

0 προσφορές  

661-59-161 - ΑΛΕΠΑΝΤΟΣ & ΚΟΤΣΙΦΑΣ

Ιατρική επίσκεψις εν Νοσοκομείω. Visite medicale dans un Hopital.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύνεται...

€10
frattis-photo

0 προσφορές  

661-59-162 - ΑΛΕΠΑΝΤΟΣ & ΚΟΤΣΙΦΑΣ

Παρά την πόλιν του Μήδα παλαιοί τάφοι. Pres de la ville de Mida anciens sepulcres.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επ...

€10
frattis-photo

0 προσφορές  

661-59-164 - ΑΛΕΠΑΝΤΟΣ & ΚΟΤΣΙΦΑΣ

Πυροβολικόν έτοιμον προς δράσιν εις Κιζίλ - Ντάγ. Artillerie prete pour action a Kizil-Dag.Η τελική τιμή πώλησης...

€10
frattis-photo

0 προσφορές  

661-59-167 - ΑΛΕΠΑΝΤΟΣ & ΚΟΤΣΙΦΑΣ

Διμοιρία εν μάχη. Section en bataille.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύνεται με προμήθεια 15% επί τη...

€10
frattis-photo

0 προσφορές  

661-59-168 - ΑΛΕΠΑΝΤΟΣ & ΚΟΤΣΙΦΑΣ

ΙΙ Μεραρχία. Τα απρόοπτα της εκστρατείας. II Div. Les imprevus de la Campagne.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επ...

€10
frattis-photo

0 προσφορές  

661-59-169 - ΑΛΕΠΑΝΤΟΣ & ΚΟΤΣΙΦΑΣ

Καρά - Παζάρ. Συγκέντρωσις αξιωμ. Χ Μεραρχίας την Πρωτομαγιάν. Kara - Pazar. Groupement d' officiers de la X Divisi...

€10
frattis-photo

0 προσφορές  

661-59-170 - ΑΛΕΠΑΝΤΟΣ & ΚΟΤΣΙΦΑΣ

Οι σύροντες βούβαλοι τους αραμπάδες της Μεραρχίας. Des boeufs tirauts les charrets de provisions.Η τελική τιμή πώ...

€10
frattis-photo

0 προσφορές  

661-59-171 - ΑΛΕΠΑΝΤΟΣ & ΚΟΤΣΙΦΑΣ

IX. Μικτόν απόσπασμα. Μεταφορά βαρέως τραυματίου προ του Κιρέζ - Ντάγ. IX Detachement mixie. Transportation d' ...

€10
frattis-photo

0 προσφορές  

661-59-172 - ΑΛΕΠΑΝΤΟΣ & ΚΟΤΣΙΦΑΣ

Διοικητήριον Μαγνησίας. Gouvernement de Magnesie.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύνεται με προμήθει...

€10
frattis-photo

0 προσφορές  

661-59-174 - ΑΛΕΠΑΝΤΟΣ & ΚΟΤΣΙΦΑΣ

Οδεμήσι. Τουρκικός χορός. Odemich. Danse Turque.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύνεται με προμήθεια...

€10
frattis-photo

0 προσφορές  

661-59-046 - ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ. Pres d'Andrinople. Prise de la plus grande mitrailleuse a 10 tuyaux. (Επιθεώρηση του μεγαλύτερου κανονιού...

€10
frattis-photo

0 προσφορές  

661-59-047 - ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ. Un canon turque frappe de l'artillerie bulgare a Adrianople. (Τουρκικό κανόνι χτυπημένο από το βουλγαρ...

€10
frattis-photo

0 προσφορές  

661-59-049 - HΕΝΒΕΡΤΒ Β.

ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ. Ubersicht der gewonnenen Trophaeen bei Adrianopel. (Επισκόπηση λαφύρων)Η τελική τιμή πώλησης λαχνού ...

€10
frattis-photo

0 προσφορές  

661-59-050 - HΕΝΒΕΡΤΒ Β.

Le fort Tache tabia Adrianople.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύνεται με προμήθεια 15% επί της τιμής κατα...

€10
frattis-photo

0 προσφορές  

661-59-051 - LIBRAIRIE OLTSCHEFF

ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ. Le NEL d' artilerie bulgare d'Adrianople pour Tebataldja. Ταχυδρομημένη.Η τελική τιμή πώλησης λαχ...

€10
frattis-photo

0 προσφορές