Αναζήτηση Καταχωρήσεις

Βρέθηκαν καταχωρήσεις 176.. Εμφάνιση αποτελεσμάτων 161 σε 176
100-08-066 - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Λαχειοφόρο δάνειο κτηματικής πίστεως. Τίτλος δέκα ομολογιών. Αθή...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-067 - MAGYAR SZENT KORONA ORSZAGAINAK VOROS-KERESZT EGYLETE

MAGYAR SZENT KORONA ORSZAGAINAK VOROS-KERESZT EGYLETE Budapest 1882. Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύνεται με προμήθει...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-068 - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δάνειον κτηματικής πίστεως. Ομολογία δραχμών εκατό. Αθήνα. 1/14 Νοε...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-069 - ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΙΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ.

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΙΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ. Τίτλος μίας μετοχή...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-070 - ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΙΟΥ Ανώνυμος εταιρεία. Τίτλος μίας μετοχης. Εγκριθείσα. 15 Ιουλίου 1919. Κενή. Η τελική ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-071 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Τίτλος πενήντα μετοχών. Αθήνα 30 Οκτω...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-072 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Τίτλος εκατό μετοχών. Αθήνα 30 Οκτωβρ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-073 - THE NIPPON FIRE INSURANCE COMPANY LTD

THE NIPPON FIRE INSURANCE COMPANY LTD Αλλοδαπή ανώνυμος πυρασφαλιστική εταιρεία. Έδρα Τόκιο. Γενική διεύθυνσ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-074 - ΦΟΙΝΙΞ

ΦΟΙΝΙΞ Αμερικανική ασφαλιστική εταιρία εν Χαρτφορτ Κονν. Η.Π.Α. Ασφαλιστήριο κατά των κινδύν...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-075 - ΕΘΝΙΚΗ ΖΩΗ & ΚΑΛΗ ΠΙΣΤΙΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΖΩΗ & ΚΑΛΗ ΠΙΣΤΙΣ Ανώνυμος εταιρία γενικών ασφαλίσεων. Αθήνα 28 Ιουνίου 1940. Η τελική τι...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-076 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ανώνυμος εταιρία. Τίτλος 25 μετοχών. Πειραιάς 2 Απριλ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-077 - Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Τίτλος πέντε μετοχών. Αθήνα. 1 Σεπτεμβρίου 1918. Η ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-078 - ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΦΙΛΜ

ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΦΙΛΜ Ανώνυμος εταιρεία. Τίτλος μίας μετοχής. Αθήνα. 25 Αυγουστου 1923. Η τελική τιμή πώ...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-079 - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Τίτλος πέντε μετοχών. Αθήνα. 1/14 Απριλίου 1919...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

100-08-080 - ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ Τέσσερα πιστοποιητικά των 20. 100. 250 και 1000 δραχμών. Αθήνα. Ιούλιος 1893 κα...

€20
frattis-stock

0 προσφορές  

371-08-081 - Ι. Η. ΜΠΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ (5 τμχ)

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Έδρα Βούλα - Αττικής . Τίτλος 100 α...

€30
frattis-stock

0 προσφορές