Τροφοδοσίες RSS

Οι ακόλουθες τροφοδοσίες RSS είναι διαθέσιμες αυτήν τη στιγμή:

Home Page Featured
https://auctions.frattisauctions.com/index.php?module=app&controller=rss&action=feed&type=homepage
Recently Listed
https://auctions.frattisauctions.com/index.php?module=app&controller=rss&action=feed&type=recent
Ending Soon
https://auctions.frattisauctions.com/index.php?module=app&controller=rss&action=feed&type=ending
Popular Listings
https://auctions.frattisauctions.com/index.php?module=app&controller=rss&action=feed&type=popular