Αναζήτηση Καταχωρήσεις

Βρέθηκαν καταχωρήσεις 523.. Εμφάνιση αποτελεσμάτων 41 σε 60
661-59-563 - GEORGES RAZIS

Soldats Efzones. Στρατιώται Εύζωνες. Ταχυδρομημένη.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύνεται με προ...

€10
frattis-cards

0 προσφορές  

661-59-956 - D. K. & Co.

Premiere vedette de Montenegrins chez Tarabos. Ταχυδρομημένη (1913).Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύνεται με προ...

€10
frattis-cards

0 προσφορές  

661-59-964 - J. B. KASSUROFF

Le fort de Marache apres ons explosition par les Turcs.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύνεται με προμήθεια 15% επί τ...

€10
frattis-cards

0 προσφορές  

661-59-966 - P. VOUKOTITCH & Co.

La guerre balkanique 1912. Les eclaireurs montenegrins decouverts par les ennemis de Stoi pres de Skadar.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρ...

€10
frattis-cards

1 προσφορά  

661-59-967 - P. VOUKOTITCH & Co.

La guerre balkanique 1912. La batterie montenegrinne a Vraka.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύνεται με προμήθεια 15% ε...

€10
frattis-cards

1 προσφορά  

661-59-968 - P. VOUKOTITCH & Co.

La guerre balkanique 1912. Une compagnie des mitrailleurs montenegrins a la distance de 500 m de position turque.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επ...

€10
frattis-cards

1 προσφορά  

661-59-969 - P. VOUKOTITCH & Co.

La guerre balkanique 1912. Kolo dance a Andriyevica de cause mobilisation.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύνεται με προμήθ...

€10
frattis-cards

1 προσφορά  

661-59-970 - P. VOUKOTITCH & Co.

La guerre balkanique 1912. Le camp militaire montenegrin de Gruda.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύνεται με προμήθεια 15...

€10
frattis-cards

1 προσφορά  

661-59-971 - P. VOUKOTITCH & Co.

La guerre balkanique 1912. Les princes: Danilo (1). Mikro (2). et Petar (3) avec etat-major a Grouda.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύν...

€10
frattis-cards

1 προσφορά  

661-59-972 - P. VOUKOTITCH & Co.

La guerre balkanique 1912. Le brigadier Radomir Vechovitch en passant Lim avec l'artillerie.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύνετ...

€10
frattis-cards

1 προσφορά  

661-59-973 - P. VOUKOTITCH & Co.

La guerre balkanique 1912. La mobilisation d'une batterie montenegrinne a Tzrmnitza. Ταχυδρομημένη. (1913)Η τελική τιμή πώλησης λαχ...

€10
frattis-cards

1 προσφορά  

661-59-140 - ΑΛΕΠΑΝΤΟΣ & ΚΟΤΣΙΦΑΣ

Θέσις πυροβόλου εις Κιζίλ - Νταγ. Position d' un canon a Kizil - Dag.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύν...

€10
frattis-cards

0 προσφορές  

661-59-141 - ΑΛΕΠΑΝΤΟΣ & ΚΟΤΣΙΦΑΣ

Εις τον Σαγγάριον. Dans le fleuve Sangarios.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύνεται με προμήθεια 15% επ...

€10
frattis-cards

0 προσφορές  

661-59-142 - ΑΛΕΠΑΝΤΟΣ & ΚΟΤΣΙΦΑΣ

Κατασκευή γέφυρας παρά το Τσακίρ - Χαν. Construction d' un pont pres de Tsaki-Han.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού...

€10
frattis-cards

0 προσφορές  

661-59-143 - ΑΛΕΠΑΝΤΟΣ & ΚΟΤΣΙΦΑΣ

Από την κοιλάδα του Μαιάνδρου. Vallee de Meandros.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύνεται με προμήθ...

€10
frattis-cards

0 προσφορές  

661-59-144 - ΑΛΕΠΑΝΤΟΣ & ΚΟΤΣΙΦΑΣ

Από τας προφυλακάς. Avant-gardes.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύνεται με προμήθεια 15% επί της ...

€10
frattis-cards

0 προσφορές  

661-59-146 - ΑΛΕΠΑΝΤΟΣ & ΚΟΤΣΙΦΑΣ

Κατασκευή γέφυρας. Construction d' un pont.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύνεται με προμήθεια 15% ...

€10
frattis-cards

0 προσφορές  

661-59-147 - ΑΛΕΠΑΝΤΟΣ & ΚΟΤΣΙΦΑΣ

Παρατηρητηρίον. Observatoire.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύνεται με προμήθεια 15% επί της τιμ...

€10
frattis-cards

0 προσφορές  

661-59-148 - ΑΛΕΠΑΝΤΟΣ & ΚΟΤΣΙΦΑΣ

Στη σκοπιά. Σκοπός θερμαινόμενος. Dans la guerite. La sentinelle se rechauffant.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβ...

€10
frattis-cards

0 προσφορές  

661-59-149 - ΑΛΕΠΑΝΤΟΣ & ΚΟΤΣΙΦΑΣ

Συνεργείον τοπογραφικού τμήματος. Groupe de la section topographique.Η τελική τιμή πώλησης λαχνού επιβαρύνε...

€10
frattis-cards

0 προσφορές